Obchodni-podminky - Fotostudio Brno

Přejít na obsah
Obchodní podmínky platné k 25.5.2018
 
Objednávky
 
Služby lze objednat
* telefonicky: +420 603 473 812
* e-mailem: info@photostudio.cz
* zprávou přes FB na Břetislav Podolník - fotografie

V případě exteriérového focení a špatného počasí bude po dohodě zvolen náhradní termín.

Objednáním služeb vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pokud zákazník bez omluvy nedorazí do 30 min. po dohodnutém termínu, jsem oprávněn fotografování zrušit.
Dle svého uvážení mohu požadovat nevratnou zálohu pro rezervaci termínu jakéhokoli druhu služeb ve výši až 50% z celkové částky.

Platba
Cena služeb je stanovena v ceníku zveřejněném na webových stránkách http://photostudio.cz
(cena se po dohodě může lišit od ceníkové, podle požadovaného druhu zakázky)
Dle Živnostenského zákona §31 odst.14 vydávám faktury jen na vyžádání.
Platbu lze uskutečnit pouze bezhotovostní na účet
Fio banka č.ú. 2300506360/2010

Pokud není dohodnuto jinak.
Platba musí být připsána nejpozději do pěti pracovních dní od fotografování . Po připsání platby na účet začínám pracovat na úpravě a retuši fotografií a je započata lhůta pro jejich dodání.
V případě ostatních služeb (reklamní práce) se bezhotovostní platba uskuteční po odsouhlasení návrhu zákazníkem a před předáním zakázky.
Na některé typy fotografování (svatby, firemní akce) vyžaduji nevratnou zálohu ve výši 30 % dohodnuté ceny.
Zálohu je možné vrátit pouze z vážných důvodu (např. nemoci, úrazu či úmrtí).

Fotografie
Výběr fotografií k úpravě provádím sám. Vždy vybírám fotografie dle svého nejlepšího uvážení.
Je možné dohodnout výběr zákazníkem, pak zasílám zmenšené náhledy všech fotogtafií, s vloženým vodoznakem, prostřednictvím datového úložiště (Uschovna.cz).
Retuš a úprava fotografií je projevem autorského přístupu a mého fotografického stylu.
Po dohodě se zákazníkem je možná rozsáhlejší retuš, která je zpoplatněná dle následné dohody (min.100 Kč. za jednu fotografii).
Fotografie jsou dodávány ve formátu jpeg, v rozlišení 300 Dpi. V originální velikosti pro tisk. Současně zasílám i fotografie pro použití na internet (72 Dpi – 1500 x 1000 pix.). Rozměry se mohou mírně lišit, podle případného ořezu obrazu.
Zákazník je srozuměn s tím, že fotografie se mohou lišit (elektronická vs. tisková podoba). Záleží na nastavení barev a zobrazení na monitoru a použitém druhu tisku a papíru. Není tedy možné tuto skutečnost následně reklamovat.

Dodání
Termín dodání činí 2 dny - 4 týdny, pokud není dohodnuto jinak a je to technicky možné.
Ze závažných důvodů může být termín dodání hotových fotografií i prodloužen, vždy po předchozí vzájemné dohodě.
Svatební fotografie jsou dodávány do 4 týdnů od svatby.
Fotografie jsou odesílány k náhledu přes službu Uschovna.cz. Zásilka (archiv zip. – rar.)  je ochráněn heslem, náhledové fotografie vloženým vodotiskem.
Odkaz na stažení je zasílán e-mailem, případně soukromou zprávou na Facebooku.
Upravené fotografie po odsouhlasení zákazníkem jsou zasílány na jeho e-mail prostřednictvím www.uschovna.cz (stažení archivu, chráněného heslem, do počítače nejdéle do 10 dní od uložení zásilky), nebo předány na zákazníkův flash disk (naformátovaný, bez virů, velikost minimálně 2GB a předán během fotografování).
 
Autorská práva
Fotografie slouží pouze pro soukromé účely zákazníka. Bez písemného souhlasu fotografa nelze fotografie použít ke komerčním účelům.
Fotograf je držitelem autorských práv k fotografiím.
 
Zálohování
Fotograf garantuje zálohování všech fotografií 6 měsíců od předání fotografií.
Klient je povinen dbát řádného zálohování a využít pro to vhodná media.
 
Reklamace
Případnou reklamaci je potřeba uplatnit po zaslání náhledových fotografií a reklamovat lze pouze technickou stránku fotografií, neboť vzhled fotografií je subjektivní záležitost fotografického stylu fotografa.
Objednáním služby fotografování zákazník souhlasí s definicí:
Dobrá fotografie nemusí být vždy ostrá.
Pokud zákazník obdržel náhledy fotografií, které odsouhlasil, je reklamace neopodstatněná.
V případě, že jsou nedostatečné světelné podmínky, je ovlivněna technická kvalita fotografií a není možné, aby toto bylo předmětem reklamace.
Je nepřípustné reklamovat fotografie v případě, že nebyly vyfoceny detaily, někteří rodinní příslušníci apod. Pokud je na fotografiích chcete, je nutné na to upozornit před, nebo během fotografování.
 
Způsob řešení
V případě běžného focení zákazník fotografie neobdrží a dojde k přefotografování,  příp. vrácení 50% z dohodnuté ceny.
 
Poukázky
Poukázky jsou vydávány a mají svou dobu platnosti. Po jejím ukončení není možné nárokovat fotografické služby. Prodloužení platnosti poukazu je možné po dohodě, před jeho prvním propadnutím.
 
Ostatní
Fotografické služby poskytuji do 20 km bez náhrady na cestovné, dále je cestovné stanoveno ve výši dle dohody se zákazníkem a je následně zahrnuto v ceně fotografického balíčku.
 
Ostatní služby
Je možné zajistit vizážistku. Cenu si určuje vizážistka a tyto služby se uskutečňují přímo v atelieru, pokud se zákazník nedohodne jinak.
Fotografie odevzdávám v elektronické podobě, pokud není dohodnuto jinak.
Po dohodě zajišťuji tisk fotografií u externího dodavatele v jeho cenách.
   
GDPR
Ochrana osobních údajů. Nemám žádné osobní údaje svých zákazníků, pokud si nepřejí vystavit fakturu. Pak se tyto údaje řídí zákony ČR a jsou uloženy po dobu 5let, kdy jsou společně s fakturou skartovány. Faktury jsou v počítačové podobě uloženy a počítač je zabezpečen heslem.
E-mail zákazníka slouží pouze pro odeslání fotografií, dohodnutí fotografických či grafických služeb, odsouhlasení fotografií ke zveřejnění.
Telefonní kontakt není uložen v mém mobilním zařízení a je pouze v e-mailu či messengeru od zákazníka.
 
Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií v mém portfoliu na www.photostudio.cz, Facebooku a Instagramu. Nebudou zveřejněny žádné fotografie, které by zákazník označil za nevhodné ke zveřejnění, nebudou u nich uvedena žádná jména a kontakty. Vždy si vyžádám zákazníkův souhlas (písemný souhlas zákazníka - samostatný dokument). Tyto souhlasy jsou uloženy a nemá k nim nikdo jiný přístup.
Břetislav Podolník
Kounicova 59, 60200 Brno
Tel.: 603 473 812
info@photostudio.cz

Zásady ochrany osobních údajů  »»
Obchodní podmínky »»

Copyright © Břetislav Podolník 2018
Návrat na obsah